2018-03-14

Wykaz instytutów badawczych

Instytuty nadzorowane przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii:

 1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” w Łodzi
 2. COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
 3. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
 4. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 5. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 6. Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
 7. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 8. Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 9. Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 10. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 11. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 12. Instytut Lotnictwa w Warszawie
 13. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 14. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 15. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 16. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach
 17. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach
 18. Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
 19. Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 20. Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 21. 22.Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
 22. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 23. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 24. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 25. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 26. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 27. Instytut Technologii Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 28. Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 29. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 30. Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 31. Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 32. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
 33. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny „Belmatex” w Bielsku-Białej (w upadłości)
 34. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 35. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 36. Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się